A diákönkormányzat feladatai

Diákönkormányzat feladatai az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában

A diákönkormányzat elsődleges feladata a diákjogok védelme, a diákok érdekeinek képviselete, a diákok és a tantestület, igazgatóság közötti kapcsolattartás, információcsere biztosítása. Ezt a havonta megrendezésre kerülő diákönkormányzati ülések hivatottak biztosítani, melyeken az osztályok diákönkormányzati képviselői és a diákönkormányzatot segítő tanár vesz részt. Ezen összejöveteleken a tanulóifjúságot érintő legfontosabb problémák és feladatok kerülnek megbeszélésre. Különösen fontos, fajsúlyos kérdések megvitatásakor az iskolavezetés tagjai is meghívást kapnak a gyűlésre.
A képviselők által kiválasztott diákküldöttek részt vesznek az évenként megrendezésre kerülő diákparlamenten, majd a helyi DÖK képviselőket és osztályukat tájékoztatják az ott elhangzottakról.

verseny2

A DÖK feladata továbbá a tartalmas diákélet feltételeinek megteremtése, kulturális programok, szabadidős tevékenységek szervezése az iskola tanulói számára.
A diákönkormányzat képviselőinek feladata az iskolai rendezvényeken való tevékeny részvétel is.

A DÖK feladata a diákügyeletei rendszer megszervezése és üzemeltetése.

@Napló

Események

Hátra

Előre