Fenntarthatósági Témahét az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában

“Amikor a kút kiszárad, megismerjük a víz igazi értékét.”

/Benjamin Franklin/

Fenntarthatósági Témahét az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában

A témahét célja: A környezetvédelem, a tanulóink szemléletformálása és környezettudatos életmódra nevelése.

Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy élhető környezetet hagyjunk utódaink számára, ezért minden alkalmat megragadunk a tudatos környezetvédelmi életvitel kialakítására. Az idei tanévben is nagy hangsúlyt fektettünk azokra a programokra, amelyek elősegítik a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységeket, így esett a választás egy Fenntarthatóság Témahét megrendezésére. A hét programjait a következő témák köré csoportosítottuk: közösségi közlekedés, hulladék, újrahasznosítás, komposztálás a víz, egészség és jólét, éghajlatváltozás, globálisfelmelegedés. Minden napra jutott egy-egy érdekes tanóra, délutáni foglalkozás.

Hétfő: A programhét március 18-án kezdődött, az első nap jelmondata: Nézz szembe a szemeteddel!

A délelőtti tanítási órákon a hulladék és szemét fogalmát tisztázták a tanulók, majd a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról tanultak.

Délután a Te Szedd! városvédő akcióhoz csatlakozva összegyűjtöttük az iskola környékén, a játszótereken, a város utcáin illegálisan eldobált szemetet. A hetedik és nyolcadik osztályosok a Kertvárosban dolgoztak. A gyerekek lelkesedését, szorgalmas munkáját látva bízom benne, hogy ezután még jobban fognak vigyázni környezetünk tisztaságára.

Kedd: Szeresd a biciklid! A Szolnoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai segítettek ezen a napon játékosan megtanulni a kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályait. Nagy sikere volt a kerékpáros ügyességi versenynek, az elméleti ismereteket pedig KRESZ-TESZT, Táblafelismerő, Igaz-Hamis feladatokkal gyakorolták a gyerekek.

Szerda: SMART City!- Okosváros és Ökológiai vetélkedőkre került sor minden évfolyamon.

Ezen a napon szó esett a globális felmelegedés veszélyéről, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, újra hasznosításról, nemzeti értékeink megóvásáról, a környezet védelméről. Okos város tervezése, totó, puzzle, szókereső, színező, csapatlogó készítése, interaktív feladatok segítségével sajátították el az ismereteket diákjaink.

Csütörtök: Sportolj magadért! Újrahasznosítás

A Hulladékból értéket kreatív versenyen különleges tolltartók készültek PET palackokból a felső tagozatosok fantáziája alapján.

Fogadj örökbe egy virágládát! A délután során iskolaszépítésre is sor került, gyönyörű tavaszi virágokat ültettek a gyerekek, melyek későbbi gondozása is az ő feladatuk lesz.

Péntek: A tanítási órák témája: Egy csepp vízből!

A hét eredményeinek összefoglalása Záróvetélkedő megrendezésével történt külön az ötödik- hatodik és a hetedik-nyolcadik évfolyamoknak. Előzetes feladatokkal készültek a tanulók. Ügyes, ötletes PPT-ket, plakátokat alkottak a gyerekek a Föld vízkészletéről, bolygónk védelméről, Újszász vizeiről, a víztakarékosságról, tudatos vásárlásról és az energiatakarékosságról.

A témahéten készült ötletes alkotásokból kiállítást rendeztünk.

Utolsó programként a hatodik osztályos diákok osztályfőnökeikkel a Hulladékudvart és a Szolnokon működő Hulladékátrakó, – Tömörítő és Válogató Állomást tekintették meg.

 

Az összesített verseny eredmények:

I. 6. b osztály
II. 5. b osztály
III. 6. a osztály
I. 8. a osztály
II. 7. b osztály
III. 8. b osztály

A témahét minden egyes programja azt a célt szolgálta, hogy a gyermekek figyelmét felhívjuk az élhető és fenntartható környezet megóvására és megtartására.

 

A témahét az iskola minden tanulóját megmozgatta. A közös munka, a programok jó közösségfejlesztőnek bizonyultak, Sikerült felkelteni érdeklődésüket napjaink legégetőbb környezetvédelmi problémái iránt. Megértették, hogy környezetünk védelme és annak megóvása a jövő nemzedéke számára közös cél.

Balkovicsné Vágó Katalin