Szövegalkotási verseny

Hagyomány már iskolánkban, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára tanulmányi versenyt rendezünk. Idén az önálló szövegalkotás volt a feladat. Osztályfoknak megfelelően előre megadott témában mérhették össze a tudásukat a tanulók.

A beadott munkák elbírálása során a leírtakat formai és tartalmi szempontok szerint bíráljuk el. Figyelembe vesszük a rendezettséget, a szabályos betűformálást, a szöveg tagoltságát és a formai követelményeket. Tartalmi szempontból nézzük a mondatalkotást, a mondanivaló érthető megfogalmazását, a lényegkövetést, és nem utolsó sorban a helyesírást és a nyelvi helyességet.
Az eredményhirdetés ünnepélyes keretek között az iskolai karácsonyi ünnepségen lesz.

Pege Marianna
gyógypedagógus