A könyvtár használata

 • A könyvtár alapvetően a tanulás és az olvasás színtere, ezért feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása. A kulturált viselkedés általánosan szokásos normáit kell követni.
 • A könyvtárba enni-innivalót nem szabad behozni.
 • A használó a könyvtár állományát és berendezési tárgyait köteles óvni, a könyvtár tisztaságát fenntartani.
 • A könyvekbe firkálni, a könyv lapjait kitépni nem szabad. Ha sérülést, hibát tapasztalunk, azonnal szólni kell az iskolakönyvtárosnak.
 • Engedély nélkül tilos bármilyen felszerelést vagy könyvet kivinni a könyvtárból.

Könyvtári tagság

 • A könyvtár tagjai a beiratkozott könyvtárhasználók. Beiratkozhat az iskola valamennyi tanulója és dolgozója. A beiratkozás ingyenes.
 • A beiratkozott vagy a regisztrált könyvtárhasználó a könyvtárhasználati szabályzatban leírtakat magára nézve kötelezően elfogadja.

Kölcsönzés

 • A könyvek kölcsönzésének időtartama egy hónap. Tanév vége előtt két héttel a diákoknak minden könyvet vissza kell hozniuk a könyvtárba.
 • Van lehetőség a nyári szünidőre is kölcsönözni, ezt előre jelezni kell. Ez esetben az engedélyezett kölcsönzés időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév első tanítási hetében kell visszahozni.

Számítógép-használat

 • A könyvtárban elhelyezett számítógépeket a tanulók a könyvtár nyitvatartási ideje alatt a könyvtáros felügyelete mellett szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos.
 • A számítógépet minden tanuló 15 percig használhatja. Ha nincs várakozó olvasó, a használat ideje nem korlátozott.
 • A számítógépek    használatának   elsődleges célja a tanulás támogatása, ezért aki tanulmányaihoz veszi igénybe a gépet, a használat során előnyt élvez.
 • A könyvtáros felszólítására a tanuló köteles a számítógép-használatot befejezni.
 • Tilos a Facebook használata, felnőtt tartalmú weboldalak látogatása valamit programok engedély nélküli törlése, telepítése.
 • A tanulók felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali bejelentéséért.