Az iskola minőségpolitikája

Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeiknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”

(Eötvös József)

 

Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola minőségpolitikájának középpontjában a továbbiakban is az egyénre szabott tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, a város sajátos adottságaiból eredő hátrányok csökkentése áll.

Ennek érdekében olyan intézményként szeretnénk működni, amely

  • a törvényi kötelezettségből adódó és a helyi nevelési, pedagógiai programban vállalt feladatait partnerei megelégedésére látja el;
  • a gyermeki boldogság, testi- lelki egészség megóvását, a személyiség fejlesztését a szülői házzal közös munkálkodás eredményeként valósítja meg;
  • olyan nevelési környezetet biztosít, amelyben a becsület, a tisztesség, a szeretet, tolerancia, a másság elfogadása, az együttműködés, a világ iránt való érdeklődés a meghatározó szellemi és emberi érték;
  • minden gyermeket és tanulót hozzásegít a benne rejlő tehetség felismeréséhez és fejlesztéséhez;
  • vállalja az alapvető erkölcsi normák közvetítését, a helyi hagyományok ápolását;
  • vállalja a matematikai, a szövegértés-szövegalkotás, az IKT, az idegen nyelvi, a szociális és életviteli kompetenciák kiemelt fejlesztését;
  • elkötelezett a gyermekek és tanulók diagnózisra épülő egyéni fejlesztése mellett, ennek érdekében intézményi szintű méréséi, értékelési, fejlesztési rendszert működtet;
  • nevelő- oktató alkotóműhelyként szakmai kihívást jelent minden munkatársa számára;
  • elkötelezett a partneri igény és elégedettség folyamatos mérésére épülő minőségfejlesztési rendszer működtetése mellett.

Elkötelezzük magunkat munkatársaink munkahelyi közérzetének folyamatos javítása mellett.

Szakalkalmazotti közösségünk az intézményi célok megvalósítása érdekében kész a folyamatos szakmai megújulásra, pedagógiai innovációra, a minőség iránt elkötelezett vezetés támogatása mellett.