Búcsúzunk….

Április 22-én érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt Nász Imre nyugalmazott általános iskola igazgató, számtalan újszászi civil szervezet alapítója, városunk 2002. évi Pro-Urbe díjazottja.

Nász Imre 1963-64-es tanévben került Újszászra, és kezdte igazgatóhelyettesként munkáját az általános iskolában, mely később általános iskola és gimnáziummá vált. Nagy segítséget nyújtott ahhoz, hogy a gimnázium önálló intézmény lehessen.

1972-ben a nagykerti iskolával egyesített általános iskola igazgatójává nevezték ki. Ezt a munkát 20 évig látta el. Fő feladatának a személyi és tárgyi feltételek biztosítását, az oktatás és nevelés színvonalának állandó emelését tekintette. Ebben az időben vezették be az idegen nyelv szakosított tanítását, több új oktatási módszert, fakultációt, számítástechnikai ismeretek oktatását. Iskolai könyvtárat hozott létre, fejlesztette a napközi otthont.

Két tanteremmel bővült vezetése alatt a Bajcsy úti iskola. Szakköri terem, a KRESZ-park, korszerű sportpálya épült a Nagykertben. Támogatta a tanulmányi versenyeket és az új módszerek meghonosítására vállalkozó kollégákat. Szívén viselte a tanulóifjúság szabadidejének hasznos eltöltését. Személyes közreműködésével is segítette az ifjúsági mozgalom munkáját, a parkerdei tábor kialakítását, a táboroztatást. 1992-ben vonult nyugdíjba.

Szinte az utolsó napokig aktívan részt vett Újszász közéletében.

1972-ben megalakította az újszászi Horgász Egyesületet, melynek több ciklusban elnöke is volt. Részt vett a tornacsarnok felépítésében, az e célból létrehozott alapítvány kuratóriumi elnöke. 1998-ban megszervezte a városi Polgárőr Egyesületet, melynek hosszú éveken át vezetője volt.

Volt egy közös kis játékunk. Amikor találkoztunk, a szokásos huncut mosollyal az ajkán, mindig így nyújtott kezet:
– Szervusz Főpolgármester úr!
Mire én így köszöntöttem őt:
– Hogy vagy Főigazgató úr?
Hiányozni fognak ezek a találkozások.

 

Töretlen optimizmusa, derűs nyugalma, bölcsessége és szeretete viszont úgy érzem, már örökre itt marad velünk.

Isten nyugtasson Főigazgató Úr, őszinte részvétem a gyászoló családnak!

Dobozi Róbert polgármester úr