EFOP-3.3.6-17 „ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT” – TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTFEJLESZTÉS

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 299,9 millió forint európai uniós támogatás segítségével Szolnok városában természettudományos élményközpontot hozott létre. A természettudományi, matematikai, műszaki szakterületek vonzerejének növelése érdekében elsődlegesen a térség 20 db köznevelési intézményével, köztük az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolával működik együtt a minél fiatalabb korosztály természettudományi diszciplinák felé való orientálása érdekében.

Az élményközpontban a fenti célok érdekében többek között korszerű csillagászati obszervatórium

(távcsövekkel, naptávcsővel), kémiai laboratórium, szimulátorok, valamint interaktív eszközökkel

felszerelt bemutatótermek kerülnek kialakításra. A projekt keretében a különböző foglalkozási formákban megvalósítandó több mint 30 féle programelem felöleli a fizika, csillagászat, földrajz, kémia, környezetvédelem, valamint a biológia tudományágakat. Ily módon az élményközpont egy komplex természettudományos műhelynek tekinthető.

A megvalósítandó programelemek részben az egyes tudományterületeken belül nyújtanak ismereteket, részben a tudományterületek között próbálnak kapcsolódási pontokat találni.

A kidolgozásra került programok hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a korszerű kísérleti és élményszerű oktatás elterjesztéséhez. Ezeken keresztül magas színvonalon népszerűsíthetőek a természettudományos és műszaki pályák is.

Az idei tanév decemberében versenyek, vetélkedők zajlottak matematikából minden évfolyamon, valamint 7. és 8. évfolyamokon kémia, biológia, földrajz és fizika tárgyakból. Ökológiai megfigyelési programunk nagy népszerűségnek örvendett negyediktől nyolcadik évfolyamig egyaránt. A csillagászati foglalkozás sorozatra Szolnokon a Csillag vizsgálóban került sor.

Érdekes, újszerű projekt, rengeteg hasznosítható tudáselemmel, ezt jelentette számunkra ez a pályázat az idei tanévben.

A projekt időtartama: 2017. november 1 – 2020. október 31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

                                                                                                                                        Utasi Katalin

                                                                                                                              intézményvezető-helyettes