Elballagtak a nyolcadikos Vörösmartysok 2014 – 2022

Nagy Örömünkre szolgált, hogy az idei tanévben is sikerült ballagó nyolcadikosainktól méltó búcsút venni.  Ballagási ünnepségünkre 2022. június 18. – án szombaton került sor.

Az idei tanévben két nyolcadik osztálytól vettünk búcsút. A ballagó csoportok névsora:

8.a osztály
Osztályfőnök:
Földi Krisztina
1. Bábosik Balázs
2. Blum Dániel
3. Breszkó Klaudia
4. Breszkó Sándor
5. Bubori Hajnalka Dzsenifer
6. Fajkó Márk
7. Farkas Orsolya
8.  Kanalas Liliána
9. Kanálos Krisztián
10. Kanyaró Emese
11. Kelemen Ketrin Zoé
12. Kerepesi Benedek
13. Skultéti Zsombor
14. Szabó Orsolya
15. Szentpéteri Tamás Mihály
16. Tóth Barnabás Bence
17. Tukacs Adrienn Szimonetta
18. Ürmös László
8.b osztály
Osztályfőnök
Kálló István, Pomázi Melinda
1. Alföldi Sára Luca
2. Balyi Balázs Géza
3. Csobai Attila András
4. Dani József
5. Dombai Boglárka
6. Erdős Rubina Martina
7. Horváth Attila Olivér
8. Komáromi Amina Regina
9. Lévai Amina Jázmin
10. Mátyus Maja Renáta
11. Mészáros Viktória
12. Mihá István
13. Nagy Noémi
14. Oláh Levente
15. Petrik István
16. Pomázi Boróka Zita
17. Rézsó Petra Regina
18. Vidák Jázmin Alexandra
19. Zsigmond Virág

A nyolcadikosoktól iskolánk intézményvezetője, Makainé Zérczi Zsuzsanna a következő szavakkal búcsúzott:

 „A lehetetlent is

Szabad  lesz remélni!

 Meglátod, hogy milyen

Érdekes lesz élni.”

 

Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Búcsúzó Diákok, kedves szülők, kollégák!

 

Szép Ernő gondolataival köszöntöm a most búcsúzó 8. évfolyamot, köszöntelek benneteket gyerekek.

Akik most itt ültök százféleképpen élitek át a jelen pillanatait.

Sokan bizonyára úgy gondoljátok, hogy végre megszabadulhattok minden kötöttségtől, a felelésektől, a dolgozatírásoktól.  De az emlékek, a csínytevések, a barátok, az első szerelmek ide kötnek benneteket. Higgyétek el, ezeket az éveket nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagy mindannyiótokban. És bennünk tanárokban is. Nem fogunk, nem is akarunk elfelejteni Benneteket. Az itt eltöltött évek összekötnek bennünket. Annyi minden történt az elmúlt évek alatt. Jó felidézni az első napokat, mikor Katica néni és Terike néni kezét fogtátok, mert lépteitek igen bizonytalanok voltak még. Az első heteket, amikor ismerkedtetek egymással, az iskolával, annak elvárásrendszerével, majd a betűk és számok világával. Aztán egyre magabiztosabban kezdtetek mozogni a Vörösmartyban. Kiérdemeltétek az első komolyabb dicséreteket és intőket is, mígnem, mára az iskola főszereplőivé váltatok, és ballagásotok alkalmával mindannyian ünneplőbe öltöztünk.

A ballagás egy olyan ünnep, amelyben egyszerre van jelen az emlékezés és a búcsú, az útra hívás és az új iránti kíváncsiság; magában a vonulásban a véges végtelenség, és a majdani megérkezés reménye.

A megérkezésig azonban rengeteg nehézséggel kell még szembe néznetek. Amikor a küzdelmeket vívjátok azért érdemes lesz visszaemlékezni, hogy milyen ismereteket kaptatok itt, és milyen lehetőségekhez juttatott benneteket régi iskolátok. Gyakran hallottuk tőletek, hogy milyen sok felesleges dolgot kell megtanulnotok. Ez kétségkívül igaz.

De ki az, aki meg tudja ma mondani, hogy melyek lesznek a felesleges dolgok holnap? Ki tudja még, hogy mire lesz szükség ebben a gyorsan változó világban és mire nem.

De nemcsak a tanítási órákon szerzett ismeretekkel formáltunk titeket. Igyekeztünk ettől jóval többet adni: Ez a hely volt az, ahol gyermekkorotok nagy részét töltöttétek, itt formálódott személyiségetek, az itt szerzett élmények, tapasztalatok, emberi kapcsolataitok vélhetően egész életetekre hatással lesz.
Gondoljatok csak a színes szabadidős programokra, osztálykirándulásokra, sportprogramokra, projektnapokra, sokszor a tananyaggal közvetlenül össze nem függő feladatokat oldottatok meg együtt, egymás képességeit kiegészítve, erősítve. Az ilyen alkalmakkor sok esetben nem is az eredmény, hanem maga az együttműködés megtanulása volt a fontos.

 

Kedves Ballagó Diákok!

 

Azt kérem tőletek, hogy gondoljatok néhány pillanatig mindazokra, akik segítettek, biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. Egyrészt a szüleitekre, családtagjaitokra, akik a legnagyobb nehézségek idején is mellettetek álltak. Eljött az ideje a hálának, a köszönetnek. Nevetekben is köszönöm szüleiteknek azt a sok segítséget, amit iskolás éveitek alatt nyújtottak nektek, és kívánom, legyen még nagyon sok örömük bennetek.

Másrészt gondoljatok tanáraitokra, ránk is. Ne feledjétek, mi tanárok soha nem hittük, hogy hibátlanul dolgozunk. Azt viszont igen, hogy lelkiismeretes, érdekeiteket leginkább szolgáló tevékenységünkkel a becsületes munkára sarkalltunk titeket, a tudás megszerzésére, és annak megbecsülésére ösztönöztük.

 

Kedves Kollégák!

 

Nehéz, de örömteli feladat volt az itt álló ballagó diákokat idáig eljuttatni. Köszönöm, hogy magas színvonalú, következetes, munkátokkal a gyermekek fejlődését, előrehaladását szolgáltátok. Köszönöm mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit az iskolás évek alatt kaptak tőletek tanulóink. Külön köszönöm az osztályfőnököknek, hogy szaktárgyaik tanítása mellett mindent megtettek azért, hogy a 8.a és a 8.b osztály igazi osztályközösséggé formálódjon.

 

Kedves Szülők!

 

Önök tudják, hogy a mai napig mennyi mindent tettek az itt álló gyermekek boldogulásáért. Kérem, álljanak meg a mindennapi munka rohanásában és gondoljanak vissza az utóbbi évekre, azokra az áldozatokra, amiket vállaltak értük. Most egy olyan időszak kezdődik, amikor a küzdelmeket egyre önállóbban kell megvívniuk, de ne feledjék, még nagyon sokszor támogatásra fognak szorulni az élet nehézségeinek leküzdésében. Ehhez kívánok Önöknek sok erőt, hitet és kitartást.

Egyúttal köszönöm, hogy gyermekük oktatásának, nevelésének ezt a fontos szeletét ránk bízták, és hogy az elmúlt 8 év alatt mellettünk álltak és segítették munkánkat.

 

Kedves Ballagó  diákok!

 

Utolsó jó tanácsom egy Wass Albert idézettel így hangzik: „Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik.”  Ne keressétek az igazi munka és teljesítmények nélkül kiadott bizonyítványok csalóka világát. A sikerért, a tudásért mindig meg kell dolgozni.

Legyetek büszkék arra, hogy ebbe az iskolába jártatok, ne feledjétek soha, hogy honnan indultatok. Tegyetek úgy további életetek során, hogy példaként állíthassunk Benneteket az itt maradók elé! Őrizzetek meg Bennünket jó emlékezetetekben, s kívánom, legyetek sikeresek bárhová vet is a sors Benneteket!

Szerdán fát ültettetek az iskola udvarára, ezzel is maradandó nyomot hagyva a Vörösmartyban. Ígérem, hogy locsolgatni, nevelgetni, ápolgatni fogjuk ezt a fát, hogy mielőbb lombot eresszen, és ha visszatértek hozzánk, ennek a fának a hűs lombjai alatt tudjunk beszélgetni veletek az élet nagy dolgairól.

Most, amikor eleresztjük kezeteket, tudnotok kell, hogy hiányozni fogtok, s továbbra is számíthattok ránk, visszavárunk benneteket.

Reviczky Gyula gondolataival  bocsájtalak utatokra benneteket:

 „Egy bűn van, tudd meg: lent maradni,
Szegényen, ismeretlenül.
Erény is egy: folyvást haladni
S nem állni meg csak legfelül.”

 

Kedves Gyerekek! Isten veletek!

 

Intézményvezető Asszony búcsúztató beszéde után iskolánk kiváló, nyolc éven át kitűnő diákjait köszöntötte és méltatta Bóta Adrienn, intézményvezető helyettes.

 

A Vörösmarty emlékplakettet az iskola azoknak a diákoknak adja át, akik 8 éven át kiváló tanulmányi munkájukkal, példamutató magatartásukkal és szorgalmukkal öregbítették iskolánk hírnevét. Idén Vörösmarty emlékplakettet vehet át Szabó Orsolya és Blum Dániel 8. A osztályos tanulók és Lévai Amina, Pomázi Boróka, Rézsó Petra Regina és Zsigmond Virág 8. B osztályos tanulók.

 

Szabó Orsolya

 

Orsi nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, mind magatartása, mind szorgalma példamutató. Több tanulmányterületen is megmérettette magát. Az idei évben a Simonyi Zsigmond megyei helyesírási versenyen 5. helyezést ért el, míg az Olvass többet határtalanul-magyarul országos versenyen csapatban a 7. helyen végzett. A Diákszínpad oszlopos tagja már felső tagozatos kora óta. Orsi komoly gondolkodású, megbízható, precíz és felelősségteljes fiatal, akire mindig lehet számítani. Az osztályközösség meghatározó tagja.

Tanulmányait a Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Technikumában folytatja.

 

Blum Dániel

 

Dani a Vörösmartyba kerülése óta töretlen szorgalommal végzi feladatait. Kitűnő tanulmányi eredménye mellett több tantárgyból dicséretesen teljesítette a tanév követelményeit, s mindemellett még szép versenyeredményekkel is büszkélkedhet. Ilyen például a Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny, ahol az idei tanévben 9. lett. A Szép magyar beszéd megyei fordulójában 3. helyezett volt, míg az Olvass többet határtalanul-magyarul országos versenyen 3. helyezést ért el, ugyanezen a versenyen csapatban pedig a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Csaknem minden tudományterület iránt érdeklődik. Széleskörű érdeklődése és tudásvágya elismerést váltott ki tanáraiból és diáktársaiból egyaránt. Szeptembertől a Verseghy Ferenc Gimnázium Társadalomtudományi tagozatán folytatja tanulmányait.

 

Lévai Amina

 

Amina kitűnő tanuló, magatartása, szorgalma, felelősségtudata elismerésre méltó. Minden tantárgyat komolyan vesz, de a legközelebb hozzá mégiscsak a humán tantárgyak állnak. Az osztályközösségnek aktív tagja, jelenléte, ötletei, gondolatai irányt adók a közösségben. Tudatosan készült a továbbtanulásra, melynek eredményeként szeptembertől a Verseghy Ferenc Gimnázium Társadalomtudományi tagozatán folytatja majd tanulmányait.

 

Pomázi Boróka Zita

 

Boró az általános iskolai tanulmányait mindvégig kitűnő eredménnyel zárta, s emellett tanulmányi versenyeken is eredményesen szerepelt. Az idei tanévben a Simonyi Zsigmond megyei helyesírási versenyen 13. lett. A sportban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 2020 óta kosárlabdázik, a Szolnoki Sportcentrum leány kosárlabda szakosztályának tagja. Az idei évben csapatával 3. lett a regionális bajnokságban és meghívást kapott az U16-os leány kosárlabda csapatba.

A 2021/2022-es tanévben végzősként a Diákönkormányzat vezetőségi tagja volt, aktív szerepet vállalt az iskolai rendezvények szervezésében, képviselte iskolánkat a városi rendezvényeken és a megyei Diákönkormányzatok fórumain.

Jó felvételi- és tanulmányi eredményének köszönhetően szeptembertől a Varga Katalin Gimnáziumban folytatja tanulmányait.

 

Rézsó Petra Regina

 

Regi a világ dolgai iránt érdeklődő, sokoldalú fiatal és meghatározó tagja az osztályközösségnek. Erőssége a kreatív problémamegoldás. Hobbija a modern tánc, amelyet a tanulás mellett nagyon komolyan vesz. Kitartásának és szorgalmának köszönhetően igen szép eredményeket ért el ebben is. A közelmúlt legcsillogóbb eredményei a 2018-as Dance Stage versenyen, illetve a 2019-es Év tánca versenyen elnyert arany minősítések. A 2021-es Dance Stage kiemelt arany minősítéssel díjazta, és ugyanerről a versenyről a legjobb koreográfiáért járó különdíjat is elhozta. 2022-ben az Év tánca versenyen gyémánt és arany minősítést kapott. Szóló eredményei közül a 2022-es Dance Universum versenyen szerzett előkelő 3. helyezés a legszebb.

Ősztől a tanulmányait a Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum turisztika szakán folytatja majd.

 

Zsigmond Virág

 

Virág intelligens, udvarias és segítőkész fiatal, az osztályközösség megbízható, meghatározó tagja. Az idei tanévben végzősként a Diákönkormányzat vezetőségi tagja volt, vezetőtársával együtt ő is aktív szerepet vállalt az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában, képviselte iskolánkat a városi rendezvényeken és a megyei Diákönkormányzatok fórumain.

Tanulmányi eredménye mindig kiemelkedő volt, mind osztályszinten, mind évfolyamszinten. Munkabírása, tanuláshoz való hozzáállása példa lehet osztálytársai és évfolyamtársai előtt egyaránt.

Idei legszebb versenyeredménye a Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny 6. helyezése. 8 éven át magas színvonalon teljesített, kimagasló eredményét az is mutatja, hogy minden tanév végén kiérdemelte a nevelőtestület általános dicséretét. Az iskolában való teljesítményét a szorgalom, az alázat és a tudásvágy jellemezte.

Szeptembertől tanulmányait a Verseghy Ferenc Gimnázium Társadalomtudományi tagozatán folytatja majd.

Búcsúzó diákjainknak, sok sikert, szerencsés, boldog középiskolás éveket kívánunk!