Életmű díjat kapott az Újszászi Vörösmarty egyik pedagógusa, Székelyfalvi Gáborné

Székelyfalvi Gáborné 1988-ban kezdett tanítani Újszászon az eltérő tantervű osztályban. A halmozottan hátrányos helyzetű, nagyon nehéz szociális körülmények között élő, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulókkal sikerült olyan kapcsolatot kialakítani, hogy a gyerekek örömmel jártak iskolába, egymást segítették a tanulásban.
1993-ban kezdett el normál tantervű osztályban magyart tanítani. Magyar nyelv és irodalom szakosként mindig is fontosnak tartotta az olvasás megszerettetését, azt, hogy a tanítványai a használható tudással rendelkezzenek ebből a tantárgyból is.

Iskolánkban több területen is helyt áll: magyartanár, szomatopedagógus, drámapedagógus, mentálhigiénés szakember és három éve az innovációs munkaközösség vezetője.

Hosszú éveken át rendezte az 56-os forradalom és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei tiszteletére az iskolai és a városi ünnepségek zenés irodalmi részét. 2009-ben felkérést kapott az intézmény akkori vezetőjétől a Diákszínpad vezetésére és 2024-ig volt annak vezetője. Több megyei Diákszínjátszó találkozó szervezése is nevéhez fűződik.

Sokrétű és színvonalas iskolai munkájához évekig hozzátartozott a Mentálhigiénés és Drogprevenciós projektnapok szervezése, melyen minden évben a szakmájukban elismert előadók segítettek a téma feldolgozásában.

  1. 01.01. óta mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakember. A képzésben megszerzett ismereteit, kompetenciáit az intézményben pedagógusminősítésre jelentkező kollégák mentorálásában, támogatásában is kamatoztatni tudta. A portfólió megírásától a minősítési eljárás befejezéséig maguk mellett tudhatták a kollégák támogató segítségét.

Szakmai munkájának szerves része az is, hogy hosszú évek óta osztályfőnök. Az osztályfőnökség számára nagyon sokrétű, összetett, nagy kihívást jelentő feladat. Nincs az az idő, amit sajnálna tanítványaitól. Mindig bizalommal fordulhatnak hozzá a gyerekek, legyen az tantárgyi gond, vagy lelki probléma. Számára legalább olyan fontos a gyerekek nevelése, mint a tárgyi tudás átadása. Minden osztálynál nagyon szoros kapcsolatot ápol a szülőkkel. Osztályfőnöki tevékenysége túlmutat a munkaköri leírásban foglaltakon. Sajátjaként szeret minden osztályába járó gyermeket, családot látogat, segíti, támogatja a családokat is.

2021/2022-es tanévben megalakult ÖKO munkacsoport vezetője lett és segítségével sikeres pályázatot nyújtott  be az iskola az ÖKO-iskolai cím megszerzésére.

2001-ben Újszász Város Kisebbségi Önkormányzatától kiemelkedő tanári munkájáért Kisebbségi -díjat kapott.

A 2009. évi pedagógusnap alkalmából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Teleki Blanka –díj kitüntetést adományozott számára.

Negyven éve van a tanári pályán. Példamutató tehetséggondozó munkájának köszönhetően tanítványai szép sikereket értek el nemzetközi, országos, megyei és helyi versenyeken, megmérettetéseken is. Szabad idejét nem sajnálva segíti a tanulásban lemaradást mutató gyermekek felzárkózását. Nyaranta kijár a családokhoz és korrepetálja a javítóvizsgára kötelezett tanulókat. Szabadidejében foglalkozásokat szervez a tanulóknak, ahol kézműveskednek, kirándulnak, most legújabban szappant öntenek.

A szülők, gyermekek és minden pedagógustársa elismeri munkáját, segítőkészségét, szakmai tudását. A hosszú és kifogástalan pedagógiai munkássága alapján nyugdíjba vonulása alkalmából, életpályájának zárásaként megkapta a Szolnoki Tankerületi Központ Életmű díját.

Gratulálunk Katika!

 

                                                                                   Makainé Zérczi Zsuzsanna

igazgató