Kitüntetés

Bogárné Simon Klára, iskolánk igazgatónője Pedagógusnap alkalmából 2021. június 9-én átvette a Szolnoki Tankerületi Központ kiváló pedagógusa díjat magas színvonalú szakmai munkájának elismeréséül.

Bogárné Simon Klára általános és középiskolai tanulmányait követően 1981-ben diplomázott Szegeden matematika – fizika szakos tanárként. Fiatal, friss diplomás pedagógusként visszatért szülőfalujába és a helyi általános iskolában kezdett el  pedagógusként dolgozni.

Már pályája kezdetén világossá vált, hogy ő több, mint az iskola  matematika-fizika tanára, hiszen a diákközösségi élet szervezésébe is aktívan bekapcsolódott. Volt úttörő- és csapatvezető, szabadidejében nyolcadikos klubot vezetett a nagyobbaknak és ifjúsági klubot a volt tanítványainak. Nyaranta több 100 gyermeket táboroztatott Csillebércen mintegy 10 éven keresztül.

1996-ban pedagógia-tantervfejlesztő-iskolai menedzser szakon diplomázott, majd 2006-ban közoktatás vezetői szakvizsgát tett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 2011-ben újra beült az iskolapadba és az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán tehetségfejlesztő tanárként mesterdiplomát szerzett.

2006-tól az Újszászi Nevelési Központ igazgató helyettese és ezzel egyidejűleg az általános iskola intézményegység-vezetője volt, majd 2013-tól az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményvezetője lett, amit azóta is vezet. Az iskolát mindig is saját gyermekének tekintette és mindent megtesz azért, hogy annak jó hírnevét mindenki megismerhesse. Lelkiismeretes, igényes, fegyelmezett munkát vár el minden kollégától a nevelés-oktatás területén egyaránt.  Fontos feladatának tartja a szükséges feltételek megteremtését, így minden adódó pályázati lehetőséget megragad a közös célok megvalósításához. Több pályázat szakmai vezetését végezte, emellett projektmenedzserként és a városi menedzsment tagjaként is tevékenykedett. Sikeres pályázati tevékenységeinek köszönhetően az intézmény infrastruktúrája jelentősen javult. Modern, korszerű iskolaépületben, minden igényt kielégítő tárgyi feltételeket teremtett a kor kihívásainak megfelelő színvonalas oktató-nevelő munkához.

1994 óta a közreműködésével létrehozott Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítvány kuratóriumának elnöki teendőit is ellátja. Az Alapítvány kezdetektől támogatja a jó képességű, a tanulmányi munkában kimagasló gyermekek fejlődését.

Szakértelme, elhivatottsága mind tanárként, mind vezetőként kiváló, mindkét területen olyan módszertani kultúrát képvisel, mellyel egyaránt szolgálja a gyermekek fejlődését és a kollégák szakmaiságának kiteljesedését is. Tanítványai különböző versenyeken szép sikereket érnek el, de minden gyermek sorsát szívén viseli, a tehetségesektől a nehéz sorsúakig egyaránt. 2012-ben a tantestület az „Év pedagógusa” díjjal ismerte el munkáját.

Kollégái szakmai megújulását is fontosnak tartja. Saját magával szemben is és kollégáival szemben is elvárásként fogalmazódik meg  az igény, a szakmai és módszertani tudás folyamatos fejlesztésére.

Ennek érdekében ösztönözi, bátorítja és segíti kollégáit a továbbképzéseken való részvételben és a 2014-ben bevezetésre került minősítésben való megmérettetésre. Példát mutatva kollégáinak, 2014-ben a Pilot program keretében minősítették és újszászi pedagógusként elsőként szerzett mesterpedagógus címet. Intézményében kevés azon pedagógusok száma, akik nem estek még át sikeres minősítési eljáráson. Igényességre, minőségi munkára, humánus nevelésre bíztatja kollégáit.

Az oktató-nevelő munka és az iskola életének irányítása mellett fontos feladatának tartja Újszász Város lakosságának szolgálatát is. 1990-óta tagja az önkormányzat képviselő-testületének, ezen belül bizottsági elnökként főként a város oktatási, sport és kulturális életét szervezte, de aktív tagja volt a szociális és egészségügyi bizottságnak is. 2019 óta oktatási és közművelődési tanácsnokként segíti a város oktatási feladatainak és kulturális életének szervezését. Számos sikeres iskolai és városi rendezvény szervezése, levezetése fűződik a nevéhez. Sokak számára emlékezetesek az Alapítványi bálok, Vörösmarty Gálák, de a Városnapi rendezvények, Majálisok, állami ünnepek városi szintű színvonalas szervezését és lebonyolítását is mindig szívügyének tekintette.

Ismert nagyfokú gyermekszeretetéről, empátiájáról, nemcsak a diákok, hanem a szülők és a kollégák, valamint a város lakosai iránt is. Igazi lokálpatrióta. Újszász Város képviselőtestülete a közösségéért végzett munkája elismeréseként 2015-ben Pro Urbe Újszász díjban részesítette.

Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola tantestülete büszke, hogy Bogárné Simon Klárát kollégaként, igazgatóként, barátként tisztelheti, tőle szakmaiságot, emberséget tanulhat.

Elmúlik, mint száz más pillanat

S tudjuk mégis múlhatatlan,

Mert szívek, őrzik nem szavak.

(Végh György)

Makainé Zérczi Zsuzsa

intézményvezető-helyettes