Köszöntő

Szeretettel köszöntöm az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola honlapjának látogatóit!

Az iskola családias hangulata, jól felszerelt tantermei és színes programjai vonzóak lehetnek minden szülő és gyermek számára. Intézményünk legfontosabb pedagógiai célja a személyiség- és általános alapkészségek sokoldalú kibontakoztatása, fejlesztése, az általános műveltséget megalapozó oktatás, hagyománytisztelő nevelés megvalósítása. Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a komplex személyiségfejlesztés és egyéni adottságokon alapuló képességfejlesztés áll. A tehetséggondozás keretén belül kiemelten foglalkozunk a matematika, informatika, az idegen nyelv, művészetek és a sport iránt érdeklődő tanulóinkkal.

A személyiség fejlődéséhez nélkülözhetetlennek tartjuk az esztétikummal való rendszeres találkozást és a cselekvő, alkotó, esztétikai élményekhez juttatását a gyermekeknek. Ezért fontos intézményünkben a művészeti nevelés, a művészetek pártolása. A TEÁTRUM Művészeti Alapiskola szervezésében iskolánkban művészeti csoportok működnek. A szolnoki Ádám Jenő Zeneiskolával való együttműködésünk eredményeként gyermekeik szolfézs oktatásban részesülhetnek, amely hangszeres oktatással egészülhet ki.

A 2021/2022-es tanévtől a Bartók Béla Zeneiskola telephelyeként a nálunk tanuló gyermekeknek iskolai keretek között nyílik lehetősége szolfézs és hangszeres oktatásra. Iskolánk énekkara évek óta rendszeres szereplője az iskolai és városi rendezvényeknek. Diákszínpadunk tehetséges diákjai színvonalas műsorokkal készülnek nemzeti ünnepeinkre és rendszeresen képviselik iskolánkat a városi ünnepségeken. Mindezek mellett rendszeresen szervezünk diákjainknak színházlátogatást, hangversenyt, amelyek alkalmával a szolnoki Szigligeti Színházba és budapesti színházakba juttatjuk el őket, illetve hívunk meg iskolánkba jeles előadóművészeket.

A sport területén is értékeket tudunk felmutatni. A testnevelés órákat eddig a város jól felszerelt sportcsarnokában szerveztük meg. A 2016/2017-es tanévben az iskolaépületben kialakításra került egy tornaszoba, amely az alsó tagozatos diákok testnevelés óráinak biztosít megfelelő helyet.

Az igényektől függően többféle sportág közül választhatnak délutáni foglalkozások keretében a sport szerelmesei: tollaslabda, labdarúgás, lábtoll, kézilabda. Megyei sportversenyeken, összesített eredményeink alapján a legjobbak között vagyunk. A szabadtéri sportolási lehetőségek bővültek a futókör és street workout pálya iskolánk udvarában történő kialakításával.

Mindennapjainkban meghatározó szerep jut a környezettudatos nevelésnek, melynek több évtizedre visszavezethető múltja van. Nagy gondot fordítunk arra, hogy a tanulóink mindennapos igényévé váljon környezetünk tudatos védelme, közvetlen környezetük rendezettségének biztosítása. Tevékenységpalettánkat a környezettudatosság jegyében bővíteni kívánjuk és a 2021/2022-es tanévtől szeretnénk ÖKO-iskolaként működni. Épületünket nagy alapterületű udvar veszi körül. A tágas udvar, amelyen hat pihenő helyet és a kicsik számára egy játszóteret alakítottunk ki, lehetőséget nyújt a sokszínű játékra, szabadidős tevékenységre. Iskolaudvarunk megújítását tervezzük az elkövetkezendő években, illetve az udvar körbekerítésével a gyermekek biztonságát és az udvar állagmegóvását kívánjuk szolgálni.

Oktató-nevelő munkánk kínálatából:

 • Az első évfolyamon a hangoztató-elemző- összetevő módszerrel történik az olvasás-írás tanítása.
 • Már az alsó tagozaton részt vesznek tanulóink levelezős versenyeken, magyar, matek és környezetismeret tantárgyakból.
 • Korszerűen felszerelt iskolánkban már a kisiskolások is tanulói laptopokon, modern számítógépeken dolgozhatnak.
 • 14 digitális tábla szolgálja a pedagógusok munkáját és segíti azt, hogy a legkorszerűbb módszerekkel és szoftverekkel oktassák, neveljék diákjainkat.
 • A 2015/2016-os tanévtől idegen nyelv oktatás első évfolyamtól (Választási lehetőség: angol és német nyelv között)
 • 3. évfolyamtól angol, illetve informatika tantárgy emelt óraszámban való tanulására biztosítunk lehetőséget.
 • Néptánc oktatással segítjük az alsó tagozatosok mozgáskészségének fejlesztését és igényes produkcióik minden alkalommal gazdagítják az iskolai és városi ünnepségeket.
 • Jól képzett pedagógusaink fejlett módszertani kultúrával nevelnek és oktatnak az intézményben.
 • Sikeres pályázataink jóvoltából érdekes, igényes szabadidős programokat tudunk kínálni a gyermekeknek, tovább tudjuk fejleszteni iskolánk eszközparkját, és pedagógusaink folyamatosan képezni tudják magukat annak érdekében, hogy minél jobban megfeleljenek a kor kihívásainak.
 • Már hagyománynak tekinthető a nyár végi Gólyatábor, ahol a leendő kisiskolások, első osztályosok vesznek részt változatos, sokszínű szórakoztató foglalkozásokon. Még szeptember 1-e előtt megismerkedhetnek a tanító nénikkel, osztálytársaikkal és az iskolával, valamint annak szokásrendszerével. Egyszóval ráhangolódhatnak az iskolára.
 • Diákönkormányzatunk a gyermekek aktív részvételével szervez rendszeresen szabadidős programokat.
 • Évek óta hagyomány már a Vörösmarty Gála, ahol a 2, 4, 6 és 8. évfolyamos diákjaink és a művészeti csoportok lépnek fel látványos produkcióikkal.
 • Februárban farsangi mulatságot rendezünk az alsó- és felső tagozaton is.
 • Ősszel és tavasszal rendszeresen szervezünk hulladékgyűjtést, amelynek bevételéből szabadidős programokat tudunk biztosítani diákjaink számára.
 • Iskolahívogató napot minden év tavaszán szervezünk.
 • Minden évben nyári táborok kínálnak igényes kikapcsolódást az érdeklődőknek.

És milyen lehet az Újszászi Vörösmarty még?

 • Egy olyan iskola, amelyben a szilárd alapokon nyugvó hagyományrendszer új elemekkel egészülhet ki.
 • Egy ÖKO-iskola, ahol a környezettudatosság, a fenntartható élet iránti fogékonyság kialakítása valósul meg.
 • Modern digitális eszközökkel jól felszerelt iskola, (ami már most is elmondható), de az eszközök frissítése, modernizálására folyamatos feladatként tekintünk.
 • A gyermekeket egy modern tanulási környezet és egy, a tanórán kívüli tartalmas időtöltést is szolgáló környezet veszi körül. (felújított játszótér, teenager park, műfüves pálya)
 • Magas színvonalú készség- és képességfejlesztés megvalósítása érdekében átgondoljuk a Polgár Judit féle Sakkpalota program bevezetésének lehetőségét.

Ebben az intézményben a szülőkkel szoros együttműködésben történik a nevelés-oktatás, egyre több program a szülők bevonásával, aktív jelenlétével valósul meg. A teljes intézményvezetői pályázat az iskolánk honlapján olvasható. Ebben a feladatban, elképzeléseink megvalósításában számítunk partnereink támogató
együttműködésére.

Makainé Zérczi Zsuzsa
igazgató