Leendő elsőseknek

Kedves Szülők!

Gyermekük számára lassan véget érnek az óvodás évek.

Nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak, hiszen iskolát kell választaniuk gyermeküknek. Iskolaválasztáskor sok fontos szempontot kell mérlegelni.

  • Kik lesznek a tanító nénik?
  • Az iskolába járás ne vegyen el sok időt sem a gyermektől, sem a családtól, a család minél több időt tudjon együtt tölteni.
  • Milyen az iskola épülete, tárgyi feltételei?
  • Milyen eredményeket tud felmutatni a kiválasztott iskola (tanulmányi eredmények, továbbtanulás)?
  • Milyen tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket kínál az iskola?
  • Hová fognak járni a gyermekem barátai?
  • Szeretném, ha jól érezné magát, ha kibontakozhatna, fejlődhetne az iskolában töltött évek során.

Valószínűleg ezekre és még számtalan hasonló kérdésre keresik a választ és próbálják gyermekük számára a legkedvezőbb döntést meghozni.

A fenti kérdések mindegyikére természetesen nem tudunk választ adni, de iskolánk rövid bemutatásával szeretnénk megkönnyíteni a döntést, az iskolában szervezett nyílt napokkal, bemutató foglalkozásokkal, szülői tájékoztatókkal, beszélgetésekkel pedig ízelítőt adni iskolánk életéből.

Iskolánkról

Az iskola családias hangulata, kívül-belül megújult épülete jól felszerelt tantermei és színes programjai vonzóak lehetnek minden szülő és gyermek számára.

Pedagógiai célunk

Intézményünk legfontosabb pedagógiai célja a személyiség- és általános alapkészségek sokoldalú kibontakoztatása, fejlesztése, az általános műveltséget megalapozó oktatás, hagyománytisztelő nevelés megvalósítása.

Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a komplex személyiségfejlesztés és egyéni adottságokon alapuló képességfejlesztés áll. A tehetséggondozás keretén belül kiemelten foglalkozunk a matematika, informatika, az idegen nyelv, művészetek és a sport iránt érdeklődő tanulóinkkal.

Művészeti nevelés

A személyiség fejlődéséhez nélkülözhetetlennek tartjuk az esztétikummal való rendszeres találkozást és a cselekvő, alkotó, esztétikai élményekhez juttatását a gyermekeknek.

Ezért fontosnak tartjuk a művészeti nevelést, a művészetek pártolását. A TEÁTRUM Művészeti Alapiskola szervezésében iskolánkban művészeti csoportok működnek, ahol a tanító nénik drámajátékokkal segítik az oda járó tanulók beilleszkedését, társas készségeik alakulását az ön-és társismeretük és kommunikációs képességük fejlődését.

A szolnoki Ádám Jenő Zeneiskolával való együttműködésünk eredményeként gyermekeik iskolaidőben a szülők választása alapján szolfézs oktatásban részesülhetnek, amely hangszeres oktatással egészülhet ki.

Iskolánk énekkara évek óta rendszeres szereplője az iskolai és városi rendezvényeknek.

Diákszínpadunk tehetséges diákjai színvonalas műsorokkal készülnek nemzeti ünnepeinkre és rendszeresen képviselik iskolánkat a városi ünnepségeken.

Mindezek mellett rendszeresen szervezünk diákjainknak színházlátogatást, hangversenyt, amelyek alkalmával a szolnoki Szigligeti Színházba és budapesti színházakba juttatjuk el őket, illetve hívunk meg iskolánkba jeles előadóművészeket.

 

Kulturális hagyományink

Mindennapi iskolai életünk gazdagságáról hagyományápoló ünnepeink, hangversenyek, vetélkedők, színházi előadások, könyvtári foglalkozások, közös kirándulások árulkodnak.

Ünnepeinken, rendezvényeinken, projekt napjainkon a szülőket, nagyszülőket, testvéreket is szívesen látjuk, ahol vidám, bensőséges hangulatú beszélgetések alkalmával erősödik a nyolc évre szóló kapcsolat és az összetartozás érzése gyerekben, szülőben, pedagógusban egyaránt.

Sport

A sport területén is értékeket tudunk felmutatni. A testnevelés órákat eddig a város jól felszerelt sportcsarnokában szerveztük meg.  A 2016/2017-es tanévben sikeresen pályáztunk a Decathlon által hirdetett „Sportból a legtöbbet!” elnevezésű pályázaton. A sikeres pályázat eredményeként az iskolaépületben kialakításra került egy tornaszoba, amely az alsó tagozatos diákok testnevelés óráinak biztosít megfelelő helyet. Az igényektől függően többféle sportág közül választhatnak délutáni foglalkozások keretében a sport szerelmesei: tollaslabda, labdarúgás, lábtoll, kézilabda. Megyei sportversenyeken, összesített eredményeink alapján a legjobbak között vagyunk. A szabadtéri sportolási lehetőségek bővültek a futókör és street workout pálya iskolánk udvarában történő kialakításával.

Környezettudatos nevelés

Mindennapjainkban meghatározó szerep jut a környezettudatos nevelésnek, melynek több évtizedre visszavezethető múltja van. Nagy gondot fordítunk arra, hogy a tanulóink mindennapos igényévé váljon környezetünk tudatos védelme, közvetlen környezetük rendezettségének biztosítása. Épületünket nagy alapterületű udvar veszi körül. A tágas udvar, amelyen négy pihenő helyet és a kicsik számára egy játszóteret alakítottunk ki, lehetőséget nyújt a sokszínű játékra, szabadidős tevékenységre. Projektjeink, rendezvényeink segítségével tudatosítjuk diákjainkban, hogy miként lehet helyesen gazdálkodni, környezettudatosan élni a mindennapjainkban.

 

Oktató-nevelő munkánk kínálatából

Ø Az első évfolyamon a hangoztató-elemző- összetevő módszerrel történik az olvasás-írás tanítása.

Ø Már az alsó tagozaton részt vesznek tanulóink levelezős versenyeken, magyar, matek és környezetismeret tantárgyakból.

Ø Korszerűen felszerelt iskolánkban már a kisiskolások is tanulói laptopokon dolgozhatnak.

Ø 14 digitális tábla szolgálja a pedagógusok munkáját és segíti azt, hogy a legkorszerűbb módszerekkel és szoftverekkel oktassák, neveljék diákjainkat.

Ø A 2015/2016-os tanévtől idegen nyelv oktatás első évfolyamtól (Választási lehetőség: angol és német nyelv között)

Ø 3. évfolyamtól angol, illetve informatika tantárgy emelt óraszámban való tanulására biztosítunk lehetőséget.

Ø A 3. és  6. évfolyamon diákjaink úszásoktatásban részesülnek.

Ø A felzárkóztatásra szoruló gyermekekkel fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus foglalkozik.

Ø Gyógytestnevelés órákat saját pedagógusainkkal szervezzük meg.

Ø Néptánc oktatással segítjük az alsó tagozatosok mozgáskészségének fejlesztését és igényes produkcióik minden alkalommal gazdagítják az iskolai és városi ünnepségeket.

Ø Felső tagozatos diákjaink sikeresen vesznek részt az ECDL vizsgákon és 8. osztály végére 4 modult teljesítenek.

Ø Gyermekeink eredményesen vesznek részt az országos, megyei, illetve helyi versenyeken, főként matematikából, magyarból, rajzból és idegen nyelvből jeleskednek.

Ø Minden évben csatlakozunk a Városi Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett szavaló versenyekhez.

Ø Jól képzett pedagógusaink fejlett módszertani kultúrával nevelnek és   oktatnak az intézményben.

Ø A hátránykompenzáció elősegítésére évek óta sikerrel pályázunk az  Útravaló MACIKA ösztöndíjprogramra.

Ø Sikeres pályázataink jóvoltából érdekes, igényes szabadidős programokat tudunk kínálni a gyermekeknek, tovább tudjuk fejleszteni iskolánk eszközparkját, és pedagógusaink folyamatosan képezni tudják magukat annak érdekében, hogy minél jobban megfeleljenek a kor kihívásainak. Jelenleg 4 nagy pályázat megvalósítása zajlik intézményünkben.

Ø Az iskola udvarán megépített kerékpártárolóban az iskolánkba látogató gyermekek és felnőttek kulturált körülmények között tudhatják kerékpárjaikat, míg ők az intézményben tartózkodnak.

Ø Fontosnak tartjuk az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését. Ennek érdekében egy egész tanéven átívelő foglalkozássorozatot kínálunk a nagycsoportos óvodásoknak. Ezt a programsorozatot zárja az Iskolahívogató nap.

Ø Már hagyománynak tekinthető a nyár végi Gólyatábor, ahol a leendő kisiskolások, első osztályosok vesznek részt változatos, sokszínű szórakoztató foglalkozásokon. Még szeptember 1-e előtt megismerkedhetnek a tanító nénikkel, osztálytársaikkal és az iskolával, valamint annak szokásrendszerével, egyszóval ráhangolódhatnak az iskolára.

Hagyományaink

Ø Diákönkormányzatunk a gyermekek aktív részvételével szervez rendszeresen szabadidős programokat.

Ø Évek óta hagyomány már a Vörösmarty Gála, ahol a 2, 4, 6 és 8. évfolyamos diákjaink és a művészeti csoportok lépnek fel látványos produkcióikkal.

Ø Februárban farsangi mulatságot rendezünk az alsó- és felső tagozaton is.

Ø Ősszel és tavasszal rendszeresen szervezünk hulladékgyűjtést, amelynek bevételéből szabadidős programokat tudunk biztosítani diákjaink számára.

 

Ø Újszerű programelemként november hónapban Halloween partyt rendezünk. Ez a program színes, érdekes éjszakai kalandot kínál a felső tagozatosoknak.

Ø Iskolahívogató napot minden év tavaszán  szervezünk.

Ø Minden évben nyári táborok kínálnak igényes kikapcsolódást az érdeklődőknek.

 

Ø Mióta lehetőség van rá, sikerrel pályázunk az Erzsébet- tábor programjaira is, amelynek keretében tanulóink csekély anyagi hozzájárulás ellenében vesznek részt több napos, akár egy hetes kézműves-, természetjáró-, vagy sporttáborokban az ország legszebb régióiban, vagy a tematikus táborok keretében helyben kínálunk számukra egész napos elfoglaltságot.

Ø Az iskolától távolabb lakó gyermekek könnyedén megközelíthetik az iskolát az iskolabusz menetrendszerinti járataival.

Harmonikus és hatékony kapcsolatot ápolunk városunk oktatási intézményeivel, az Önkormányzattal, Művelődési Házzal, Sportcsarnokkal, a Gyermekjóléti Szolgálattal, városunkban működő Civil Szervezetekkel és Alapítványokkal.

  • Már hagyománynak tekinthető az az egész tanéven átívelő foglalkozássorozat, amelyet az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében szervezünk. Az idei tanévben a leendő elsős tanító nénik hívják és várják minden hónapban a leendő kisiskolásokat. Színes, változatos, izgalmas délutánokat tudhatunk már magunk mögött, amelynek következő állomása március 18-án, szerdán 15.30-kor lesz. Erre a foglalkozásra is szeretettel várjuk a kicsiket és szüleiket egyaránt.