Munkaközösségek

A 2023/2024-es tanévben működő munkaközösségek száma: 7

1.Alsós munkaközösség (vezető: Vargáné Turza Judit)
– erdei iskola szervezése
– öko-iskola arculatának kialakítása alsó tagozaton
– helyi versenyek szervezése
– ovi-suli / alsó-felső átmenetek hatékony támogatása
– részvétel a reál és humán munkaközösségek munkájában, ismerkedés a felsős követelményrendszerrel
– mérésre való felkészülés
– új kollégák mentorálása
– tudásbázis létrehozása (Google Drive) – téma: digitális taneszközök
– mozgásfejlesztés 1-2. évfolyamon
– kompetenciafejlesztés lehetőségeinek átgondolása (Matific, Sakkpalota, Sakktesi program)

2. Humán-idegen nyelvi munkaközösség (vezető: Balkovicsné Vágó Katalin)
– egységes követelményrendszer átgondolása (alsó-felső)
– felkészülés a kompetenciamérésre
– új kollégák mentorálása
– jeles ünnepek (megemlékezések szervezése)
– tantárgyi minimumszint elérését támogató tevékenységek összegyűjtése
– a mérési eredményeket elemző szoftver megismerése, a program nyújtotta
lehetőségek használata
– az országos mérések eredményeiből adódó feladatok megvalósítása

3. Reál munkaközösség (vezető: Kálló István)
– tudásbázis létrehozása (Google Drive) – téma: digitális taneszközök
– versenyek szervezése, lebonyolítása
– erdei iskola megvalósítása
– felkészülés a kompetenciamérésre
– tantárgyi minimumszint elérését támogató tevékenységek összegyűjtése
– a mérési eredményeket elemző szoftver megismerése, a program nyújtotta
lehetőségek használata
– az országos mérések eredményeiből adódó feladatok megvalósítása (minden
pedagógus)

4. Innovációs munkaközösség (vezető: Székelyfalvi Gáborné)
– az iskola presztízsének növelése, hatékony PR tevékenység
– pályázatok keresése és írása
– iskolai programok minél több médiában való megjelenítése
– iskolai eseményekről újságcikk írása
– iskolán belüli programok, versenyek szervezése
– szülők bevonása az iskola életébe
– Öko-iskola összefogása (ÖKO munkacsoport működtetése)

5. Mérés-értékelés munkaközösség (vezető: Földi Krisztina)
– iskolai mérések lebonyolításának szervezése (DIFER, bemeneti, kimeneti mérések, tanulók fizikai állapotának felmérése, OH mérés, negyedikes mérés)
– a mérési eredmények elemzése, értékelése
– egységes mérőeszközök kidolgozásában való részvétel
– tehetségmérés lebonyolítása 5. évfolyamon

6. Fejlesztő-integráló munkaközösség (vezető: Pege Marianna)
– SNI-s, BTMN-es tanulók ellátásával kapcsolatos feladatok koordinálása
– belső tudásmegosztás szervezése, lebonyolítása ( a többségi pedagógusok bevonásával)
– jó gyakorlatok ismertetése
– foglalkozás / óralátogatások szervezése
– versenyek szervezése, lebonyolítása
– tehetséggondozás
– támogató együttműködés a tantárgyi minimumszint elérését támogató tevékenységek összegyűjtésében
– támogató együttműködés a DIFER mérésben

7. Hagyományőrző munkaközösség (vezető: Eszes Melinda)
– érdekérvényesítés: a diákok érdekeinek védelme, jogainak érvényesítése (problémafeltárás, a diákság képviselete, részvétel fegyelmi eljárásokban, részvétel az iskolai élet szabályainak alakításában)
– programszervezés: sportversenyek, ünnepi műsorok, délutáni rendezvények, diáknapok, a törvényben biztosított egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése a DÖK egyik fontos feladata
– kapcsolattartás, marketing: a működéssel kapcsolatos információk terjesztése, a programok reklámozása.
– kapcsolattartás a pedagógusokkal, az iskola vezetésével, a diákokkal, diákszervezetekkel, az iskolai élet minden érintettjével.
– tanulói ügyelet szervezése.

 

A pályaorientációs munkacsoport vezetője: Pomázi Melinda, aki a pályaorientációs pályázat szakmai koordinátoraként látja el a megvalósítás során adódó intézményi feladatok összefogását.

A digitális munkacsoport vezetője: Pomázi Melinda, tagjai: Tóth Ágnes, Nagy Krisztián.