ÖKO – iskolai Cím

Az ÖKO-iskola címmel rendelkező intézmények Hazánk, Magyarország és a Kárpát-medence természeti örökségének védelme, a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti elköteleződésüket nyilvánítják ki. Az ÖKO-iskola cím elismerése annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen tanulóik számára természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, továbbá a globális és lokális kihívások iránti nyitottság. Aktívan tudnak tenni a felismert problémák megoldásáért. Az iskolában megszerzett tudást és értékrendet a tanulók családjuk vagy tágabb környezetük felé is közvetíthetik.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által hirdetett pályázaton iskolánk 2022. márciusában elnyerte az ÖKO-iskola címet.

Mitől lesz ÖKO az iskolánk?

Egy ÖKO-iskola olyan iskola, amely tevékenységkörében az élővilág értékeinek és érdekeinek tiszteletben tartása előtérbe kerül, és ahol az iskola mindennapi életével megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Abban különböznek egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiai elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén, az energiagazdálkodásban, a környezetvédelmi tevékenységekben, az egészséges életmód hangsúlyozásában, illetve  programok, rendezvények, túrák szervezése és a hulladékgazdálkodás területén is.

Az ÖKOISKOLA cím kötelez!

A megvalósításhoz szükség van a teljes nevelőtestület alkotó közreműködésére, elhivatottságára és innovativitására, az intézmény minden dolgozójának személyes példaadására, a szülők támogatására, a tanulók érdeklődésére és aktív közreműködésére, az együttműködő szakmai szervezetek szakmai ajánlásaira, társintézmények átvehető jó gyakorlataira, a fenntartó és  a helyi önkormányzat támogatására.

Az ÖKO szemlélet tulajdonképpen egy környezetbarát iskola szemlélete

  • Amelyben prioritást kap a környezeti nevelés és a fenntarthatóság kérdésköre.
  • Amely lehetőséget biztosít tanulói számára tantermen kívüli tanulás megvalósulására (vetélkedők, pályázatok, erdei iskola, projektek, témahetek, témanapok), ezzel hozzájárul a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulásához.
  • Amely a szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában.
  • Amely technikai- gazdasági szinten igyekszik takarékosan bánni az energiaforrásokkal, csökkenteni a hulladékok mennyiségét, az iskola külső és belső környezetét esztétikusan kialakítani és megteremteni az egészséges iskolai munka feltételeit.

Ezen célkitűzéseink elérésében, vállalt feladataink megvalósításában kérjük a szülők és partnereink támogató segítségét.

 

Makainé Zérczi Zsuzsa

intézményvezető