Pedagógus nap az Újszászi Vörösmartyban

„A tanításban nem az a legtöbb, hogy az ember azt a tudást, amit évtizedes elméleti és gyakorlati munkával megszerzett, továbbadja, hanem … az ember önmagát adja tovább. A személyiségét. A példát.” (Galgóczi Erzsébet)

Ezzel a gondolattal tudom leginkább jellemezni azt a munkát, melyet tantestületünk a 2023/2024-es tanévben végzett. 2024. június 28-án zártuk ezt a tanévet és ennek az eseménynek a megkoronázásaként köszöntöttük a pedagógusokat, megköszöntük egész éves munkájukat.

A 2. évfolyamos gyerekek köszöntő műsorát követően került sor a Szolnoki Tankerületi Központ elismerő okleveleinek átadására is, melyet az idén Bencsik Orsolya és Tóth Gábor vehetett át. Az elismerést a tanévben végzett kiemelkedő szakmai munkáért kapták a kollégák.

Bencsik Orsolya az idei tanévben számos ÖKO iskolai program megvalósítója volt. ÖKO szakköröseivel csatlakozott a Gólyamegfigyelő programhoz, az iskola udvarán elhelyezett madáretetők „gondnoka”, a „Te szedd!” akciók főszervezője volt. Évek óta részt vesz tanítványaival a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti versenyen, ahol az idén 6. évfolyamos tanítványai kiválóan szerepeltek.

Tóth Gábor pedagógusi munkássága mind a tanuló ifjúság, mind a nevelőtestület, mind pedig a város lakossága körében széleskörűen elismert, támogatott. Elhivatottsága, sport iránti elköteleződése ékesen bizonyítja a sport jellemformáló, személyiséget alakító szerepét. Szakmai munkájával hozzájárult ahhoz, hogy tanulóink közül számtalan diákolimpikon, Európa bajnok és egyéb rangos cím tulajdonosa került ki.

Antal Ferencné a Tankerület képviseletében Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel tüntette ki Bartáné Mucza Tünde és Balkovicsné Vágó Katalin kolléganőket. A Pedagógus Szolgálati Emlékérmet azok a nyugdíjba vonuló pedagógusok kaphatják munkájuk elismeréséül, akik legalább 25 évet eltöltöttek a pályán és magas színvonalú szakmai munkát végeztek. Székelyfalvi Gábornét – aki a Pedagógus napon a Szolnoki Tankerületi Központban vette át az Életmű Díjat – a tantestület ezen az ünnepségen köszöntötte.

Szívből gratulálok a kollégáknak az elismerésekhez. Elhivatottságukkal, példaértékű pedagógusi tevékenységükkel – amellyel az újszászi gyermekek oktatását, nevelését eredményesen szolgálták – hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, ezzel Újszász város fejlődéséhez.

Makainé Zérczi Zsuzsa

igazgató