Református hit- és erkölcstan

Addig is az alábbiakban megtekinthető a református egyházközösség ismertetőanyaga a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban!

Milyen erkölcsi nevelést ad
a református hittan?

Mi történik egy alsó tagozatos
református hittanórán?

Mi történik egy felső tagozatos
református hittanórán?